Bosch van Rosenthal
Stichting

Contact

Adres kantoor:
Beekzichtweg 42a
7383 GA  Voorst
E-mail: info@landgoedbeekzicht.nl

Uw Privacy & onze Disclaimer

De Bosch van Rosenthal Stichting verwerkt uw persoonsgegevens als u een inhoudelijke relatie met de stichting onderhoudt en als u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 
De Bosch van Rosenthal Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het bijhouden van een certificaten register
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze afspraken uit te kunnen voeren.
 
De Bosch van Rosenthal Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel een wettelijke bewaarplicht geldt. Uw gegevens zullen in dit verband gebruikt worden om het historische verloop van de certificaathouders te bewaren.

De Bosch van Rosenthal Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben geen relaties met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

De Bosch van Rosenthal Stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bosch van Rosenthal Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@landgoedbeekzicht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Bosch van Rosenthal Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

De Bosch van Rosenthal Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@landgoedbeekzicht.nl