Bosch van Rosenthal
Stichting

KvK en Financiën

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41038244.
Het RSIN nummer is: 810075179.

Het bestuursverslag met jaarrekening over 2017 en de statuten van de Bosch van Rosenthal Stichting zijn via onderstaande downloads in te zien.

Bestuursverslag en jaarrekening 2018
S
tatuten